Pendik İngiliz Kültür Yabancı Dil Kursu, Pendik Dil Kursu, Pendik Yabancı Dil Kursu, İstanbul Dil Kursu

Eğitimlerimiz/ Hazırlık Atlama

hazirlik-atlama

Hazırlık Atlama

Eğitim Oryantasyonunda Yeni Bir Soluk…

Hazırlık atlama, üniversitenin eğitim oryantasyonu olan, performans değerlendirme sistemidir. Üniversiteye yeni başlayan veya üniversite hayatına hazırlık okulu ile başlayan ve hazırlık atlama sınavına girecek olan her öğrenci için uygulanan bir sistemdir. Adaptasyon hızlandırmak amacı ile öğrencileri güdüleyen bir yöntemdir. Pendik İngiliz Kültür Yabancı Dil Kursu ile bu süreç kusursuz bir şekilde ilerlemektedir. Bu alanda size rotanızı çizen kurumumuz, yüksek rakımlarda eğitiminize devam etmenizi sağlayacaktır.

Her üniversitenin eğitim stratejisine uygun olarak hazırlanan hazırlık programı, eğitim hayatına donanımlı ve hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlayacaktır. Pendik İngiliz Kültür Yabancı Dil Kursu birebir sunduğu eğitimlerde ‘’ sınav geçme’’ garantisi sunmaktadır. Hazırlık Atlama ile aralıksız bir üniversite hayatı sizleri beklemektedir.

 

Bilgi, Birikim ve Yeteneklerinizi Ölçün! 

Hazırlık atlama programıkişinin bilgi, birikim ve yetenekleri ile şekillenmektedir. Bu oryantasyon yani yönelme davranışı  başarılı bir geçiş için son derece önemlidir. Kayıp bir sene yaşamadan, eğitim ve öğrenim hayatına başlamak, bir adım öne geçmek için bu sınavı en doğru şekilde vermek gerekmektedir. Özellikle eğitim dili İngilizce olan bir okul için iyi seviyede İngilizce en temel gerekliliktir.

Pendik İngiliz Kültür Yabancı Dil Kursu, sıvan mantığını, sınav sistemini, sınav tekniğini en etkili şekilde eğitim programlarına dahil etmektedir. Mesleki eğitimi yüksek, mesleki deneyimi fazla ve mesleki yeteneği ölçülebilir olan uzman bir kadro ile çalışan kurumumuz, üniversite hayatının ilk aşamasını sorunsuz bir şekilde atlatmanızı sağlayacaktır.

 

Sene Kaybetmeden Grafiğinizi Yükseltin! 

Hazırlık atlama, eğitim hayatının önemli bir noktasıdır. Eğer bilgili ve donanımlı bireyseniz bu durum sizin için avantaja dönüşür. Ancak yeterli donanıma sahip değilseniz, eğitim hayatına bir süre geç adım atarsınız. Bunun için en etkili ve en hızlı çözüm ise hazırlık atlamak için sunduğumuz eğitimlere katılmaktır.

Hazırlık atlama programı, seviyenizi üst ölçülere çıkartmak için ve üniversite hayatına erken başlamanız için son derece önemli bir eğitim programıdır. Bu sınavı geçmek hem psikolojik olarak hem de eğitim olarak sizi yükseltecektir. İngilizcede belirli bir ölçüye gelmek ve bilgi proporsiyonunu düzeltmek için Pendik İngiliz Kültür Yabancı Dil Kursu ile hazırlık atlama programına dahil olabilir ve başarılı bir geleceğe adım atabilirsiniz.

Eğitim Hakkında Bilgi Al

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Hazırlık Atlama

GYTE Üniversitesi Hazırlık atlama sınavı toplam 75 test sorusu ve 25 puanlık yazma bölümünden oluşmaktadır. Sınav Grammar soruları ile başlar, Grammar soruları bittikten sonra kelime bilgisi(vocabulary) sorulur. Kelime soruları sonrasında 3 adet okuma parçası ve soruları ile sınav devam eder, okuma parçaları bitince Dinleme Soruları sorulur. 25 puanlık yazma bölümünde 250-300 kelimelik essay istenir. Writing bölümünde dikkat edilen noktalar; metnin düzeni, kullanılan dilin akıcı olması, verilen konunun kavranmış olmasıdır.

Kocaeli Üniversitesi Hazırlık Atlama

KOU Hazırlık atlama sınavı üç bölümden oluşmaktadır. Reading, Listening ve Writing

bölümleri bulunmaktadır. Her biri 1 puan olan 75 soru sorulmaktadır, yazma bölümü

25 puandır.  Reading Bölümünde okuma parçaları soruları; True/False, boşluk

doldurma ve klasik soru şeklindedir. Listening Bölümü aynı şekilde True/False,

boşluk doldurma ve klasik sorulardan oluşmaktadır. Son olarak yazma bölümü

bulunur. Bu bölümde verilen konulardan birini seçerek en az 150-200 kelimelik bir

kompozisyon yazmanız istenir. Metin değerlendirilirken dikkat edilecek noktalar; dilin

akıcılığı, açıklık, düzen, net ifadeler kullanılıp görüşün desteklenmesidir.

 

Bahar yarıyılında sınav yapılmamaktadır

Okan Üniversitesi Hazırlık Atlama

Okan Üniversitesi Hazırlık atlama sınavı; Reading, Listening ve Writing

Bölümlerinden oluşmaktadır. Soru tipleri; True/False,

Fill in the Blanks ve klasik sorular şeklindedir. Listening Bölümü ve Reading

Bölümü soruları içerisinde grammar ve vocabulary bilgisi gereklidir ancak, sorular

listening ve reading becerilerini ölçmek üzere tasarlanmıştır. Yazma bölümünde ise

verilen metin ile ilgili bir soru sorulur, öğrencinin soruya cevaben bir kompozisyon yazması istenir.

Sabancı Üniversitesi Hazırlık Atlama

Genel olarak 2 aşamadan oluşan bir sınav uygulamaktadır.

 • 1. Aşama

Bu bölüm için toplam 90 dakika süre verilmektedir. Grammar,  Vocabulary ve Writing şeklinde 3 parçadan oluşur. Grammar bölümünde çoktan seçmeli test sorularından oluşur. 40 soru için 40 dakika verilmektedir. Vocabulary bölümünde ise cümlelerdeki boşluklara doğru kelimeyi yerleştirmenizi isteyen çoktan seçmeli sorular yer alır, süreniz 20 dakikadır.

Writing Bölümünde ise Verilen konuda 200 kelimelik bir kompozisyon yazmanız beklenecektir. Burada yazım planınızı oluşturmanız için plan alanı verilecektir. Hazırlayacağınız plan değerlendirme aşamasında dikkate alınmayacaktır. Bu bölümde size verilen süre 30 dakikadır.

 • 2. Aşama
 1. aşama ile aynı şekilde 3 ana bölümden oluşmaktadır; Writing, Listening ve Reading. Writing bölümünde verilen soruya cevap olarak yaklaşık 300 – 350 kelime uzunluğunda bir kompozisyon yazmanız istenecektir. Yapılacak değerlendirmede fikirlerinizi ifade edişiniz, savunduğunuz fikirleri geliştirmek desteklemek için öne süreceğiniz argümanlar ve İngilizceyi kullanım şekliniz dikkate alınacaktır.

Listening bölümünde dinlediğiniz akademik bir konuşmanın ana fikirlerinin ve önemli noktalarının belirlenmesine yönelik becerileriniz değerlendirilir. Reading bölümünde her soru 1 (bir) puan değerindedir. Sorular, cevaplar gibi metinlerde yer alan sırayla sorulmaktadır.

Işık Üniversitesi Hazırlık Atlama

4 saat süren sınav 4 bölümden oluşmaktadır.  İngilizce okuma (%25), dinleme (%35), ve yazma (%40) becerilerini ölçen bir sınavdır. Sınav sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda yapılır.

 

 • Sabah oturumu 2 bölümden oluşur. Ancak birinci bölüm değerlendirilmez. Bu bölümün amacı öğrencileri sınavın konu başlığına hazırlamaktır. Çok kısa açıklamalar, resimler ve sorular ile öğrencilerin sınavın konusu hakkında düşünmeleri sağlanır.

 

 • İkinci bölümde bir okuma metni verilir. Öğrencilerin toplam 20 çoktan seçmeli veya eşleştirmeli soruyu 60 dakika içinde cevaplandırmalıdırlar.

 

 • Üçüncü bölümde dinleme becerisi ölçülür. Okunacak metin 2 bölümden oluşmaktadır. Her iki bölüm, yaklaşık 10-12 dakikalık metinlerden oluşur. Öğrencilerin metni dinlerken not tutmaları gerekir. Öğrencilere önce dinleme metninde duyacakları anahtar sözcüklerin listesi verilmektedir. Listedeki bu sözcükler, metni okuyacak öğretim görevlisi tarafından sesli okunmaktadır. Buradaki amaç, öğrencilerin hem metni okuyacak kişinin ses tonuna, vurgulamasına alışmalarını hem de konu ile ilgili bir ön fikir sahibi olmalarını sağlanmaktır. Daha sonra, öğrencilere dinlerken not tutacakları boş kâğıtlar verilmektedir. Metnin dinlenmesinden sonra öğrencilere soru kâğıtları dağıtılır. Öğrencilerden tuttukları notları kullanarak çoktan seçmeli soruları 13 dakika içinde cevaplamalıdırlar.

 

 • Dördüncü bölüm yazma bölümüdür ve öğleden sonraki oturumda verilmektedir. Öğrencilere sınavın konusu ile ilgili, okudukları ve dinledikleri metinlerden de yararlanabilecekleri bir konu verilir. 60 dakika içinde akademik bir kompozisyon yazmalıdırlar.
Kadir Has Üniversitesi Hazırlık Atlama

Yılda 3 kez yapılan İngilizce Yeterlik sınavı dört bölümden oluşmaktadır; Yazma (Writing) Bölümü %30; Okuma (Reading) Bölümü %30; Dinleme (Listening) Bölümü %25; Konuşma (Speaking) Bölümü  %15

Akademik yıl başında (Eylül ayında), İngilizce Seviye Tespit Sınavı (KHAS-STS) ve İngilizce Yeterlik Sınavı (KHAS-İYS) olmak üzere iki aşamalı yapılmaktadır.

KHAS-STS sınavı; seviye belirleme/tespit sınavıdır.

KHAS-İYS sınavı; Bu sınav, İngilizce yeterlilik sınavıdır.

İngilizce Yeterlik Sınavına girebilmek için öncelikle üniversitede kayıtlı olmak şartı aranır. Yıl içerisinde Ocak ve Mayıs aylarında yapılan sınavlar tek aşamadır ve en az B1 seviyesini başarı ile tamamlayan (B1 Seviyesinden 60 başarı notu alan öğrenciler) ve % 85 devam şartını yerine getirmiş olan öğrenciler bu sınavlara girmeye hak kazanır. Kayıt dondurmuş olan öğrenciler kayıt dondurdukları dönem İngilizce Yeterlik Sınavı’ na giremezler.

Öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı başarı puanlarına göre bağlı bulundukları Fakülte / Bölümlerin 1. ve 2. Sınıflarında alacakları Güz ve Bahar dönemi İngilizce derslerinden muafiyet alırlar.

Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Atlama

Yeditepe Üniversitesi Muafiyet sınavı 4 bölümden oluşmaktadır.

İlk bölümde öğrenciler akademik düzeyde dilbilgisi yetilerini ölçmek için hazırlanmış sorulara tabi tutulurlar. Öğrencilere bu bölümde toplam 40 puanlık çoktan seçmeli sorular yöneltilmektedir.

 

İkinci bölüm olan Vocabulary bölümünde ise öğrencilere akademik düzeyde kelime bilgisini yetilerinin ölçmek için hazırlanmış toplam 20 puanlık çoktan seçmeli sorular yöneltilmektedir.

 

Üçüncü bölüm olan Reading bölümünde ise öğrencilere okuduğunu anlama, yorumlama ve bilmedikleri sözcüklerin anlamını çıkarma yetilerini ölçmek için toplam 20 puan değerinde çoktan seçmeli sorular yöneltilmektedir.

Sınavın son bölümü olan Writing yani yazma bölümünde ise öğrencilere verilen bir konu hakkındaki fikirlerini yazılı olarak ifade etmeleri istenir. Öğrencilere 3 kompozisyon konusu verilir ve aralarından 1 tanesini seçmeleri istenir ve seçtikleri konuda 300 kelimelik bir kompozisyon yazmaları istenir. Bu bölüm 20 puan değerindedir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hazırlık Atlama

İngilizce hazırlık programı 5 seviyeden oluşmaktadır.

 • 1, 2 ve 3. kurlar öğrencilerin İngilizce ’de okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yardımcı olarak sağlam bir temel oluşturur.
 • 4, 5b, 5a kurları eğitim dilinin İngilizce olduğu akademik programlarda, öğrencinin başarılı olması için gereken İngilizce dilinde eleştirel düşünme ve çalışma becerilerine odaklanır.
 • kur, 5a ve 5b olmak üzere iki seviyeden oluşur.Sınavda %65 başarı puanı alan öğrenciler Hazırlık sınıfına devam etmeden fakültelerine başlayabilirler.
Doğuş Üniversitesi Hazırlık Atlama

Doğuş Üniversitesi’nin muafiyet/sınıf atlama sınavı DÜİYES, 2 saat sürmektedir.  Öğrencilerin genel İngilizce bilgisini test eden çoktan seçmeli bir sınavdır. Soru tipleri şu şekildedir;

 • Boşluk doldurma(eşanlamlı, zıt anlamlı, sıfatla, zarflar, edatlar)
 • Kelime sıralaması, eşleştirme(tanım, resim, fotoğraf, yorumlar, kalıp ifadeler).
 • Doğru kelimeyi yuvarlak içine alma, cümle tamamlama(çoktan seçmeli TOEFL formatında) diyalog tamamlama, verilen eylemlerle olumlu-olumsuz-soru cümleleri kurma.
 • Verilen bilgilerden soru ve cevap oluşturma.
 • Yanlış olanı bulup işaretleme ve düzeltme. Kelimeleri sınıflandırma, doğru resmin altına uygun yönergeleri yazma.
 • Anahtar kelimeleri kullanarak cümleleri yeniden yazma. Verilen ifade veya duruma uygun görüşlerinizi kendi kelimelerinizle ifade etme. Bağlaçları doğru şekilde birleştirerek bileşik cümle kurma.
Ege Üniversitesi Hazırlık Atlama

Ege Üniversitesi hazırlık atlama sınavı dört aşamalıdır, bu aşamalar şu şekildedir,

 • Listening: Dinleme parçası ile birlikte boşluk doldurma, sorulan soruyu cevaplama, true/false gibi sorular sorulur
 • Use Of English: Öncelikle 9 adet cloze test sorulur, cloze testler tamamlandıktan sonra grammar ve yakın anlamlı cümle soruları ile bu kısım da tamamlanır.
 • Reading:  5 adet okuma parçası ve soruları mevcuttur, bu sorular; true/false, çoktan seçmeli ve verilen kelimenin yakın anlamlı kelimesi gibi sorulardan oluşmaktadır.
 • Writing: Bu kısımda sizden verilen soruya göre en az 100 kelimelik bir essay yazmanız istenir. Dikkat edilen en önemli kısımlar şunlardır;
 • Organisation/ Fluency
 • Linguistic/ Lexical Accuracy
 • Mechanics
Dokuz Eylül Üniversitesi Hazırlık Atlama

Dokuz Eylül Üniversitesi Hazırlık atlama sınavı toplam 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav Grammar soruları ile başlar, Grammar soruları bittikten sonra eş anlamlı kelime bilgisi sorulur. Kelime soruları sonrasında parçaya uymayan cümleyi parçadan çıkarma soruları sorulur, 3 adet okuma parçası ve soruları ile sınav devam eder, okuma parçaları bitince yakın anlamlı cümle soruları sorulur, son olarak da duruma en uygun düşen cümle soruları ile sınav tamamlanır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hazırlık Atlama

Ekonomi Üniversitesi Hazırlık atlama sınavı üç aşamalıdır, bu aşamalar şu şekildedir

 • Language Use (Grammar and Vocabulary): 15 soruluk Grammar soruları ile başlar, 3 adet cloze test ile devam eder,  doğru yapıyı eşleştirme soruları bu kısımdan sonra gelmektedir, duruma uygun cümleye cevap verme ile grammar kısmı ve 10 sorudan oluşan kelime soruları ile bu kısım tamamlanır.
 • Reading Comprehension: Bu kısım cümle tamamlama soruları ile başlar, yakın anlamlı cümle soruları ile devam eder ve 4 adet olan okuma parçaları ile tamamlanır.
 • Writing: Writing kısmı paragraf tamamlama soruları ile başlar, rewrite soruları ile devam eder, Writing’in ilk kısmı verilen paragrafa uygun topic sentence bulunması sorusu ile tamamlanır. İkinci kısmında 125-150 kelimeden oluşan sorulan soruya uygun bir essay yazılması istenir, genellikle çıkan essay türleri şu şekildedir;
  • Cause and Effect Essay
  • Opinion Essay
  • Compare and Contrast Essay
  • Adnvantages and Disadvantages Essay
Yaşar Üniversitesi Hazırlık Atlama

Yaşar Üniversitesi Hazırlık atlama yani Flat sınavı 5 aşamadan oluşmaktadır. Diğer üniversitelerin sınavlarına göre biraz daha zordur.

 • Listening: Öğrencilerin duyduklarını anlama, diyalog ve monolog’lardan oluşan dinleme parçalarının çoktan seçmeli sorularından oluşmaktadır.
 • Reading: Uzun bir akademik parça, 2-5 arası kısa parçalar, programlar ve broşür örnekleri gibi parçaların olduğu çoktan seçmeli, başlık eşleştirme ve boşluk doldurma sorularından oluşur.
 • Writing: 2 kısımdan oluşur, ilk kısımda öğrencilerden 300-350 kelilmelik bir essay yazmaları istenir, ikinci kısımda ise bir paragraftan oluşan bar garph, chart graph ya da diagram yorumlamaları istenir.
 • Grammar:  Cloze testler, Cümle Çeviri soruları, Yanlış Düzeltme soruları,  Çoktan seçmeli sorular ve phrasal verbs sorularından oluşmaktadır.
 • Speaking: Açık uçlu sorulardır, öğrencilerin dili kullanabilme yetenekleri sorgulanır.
Copyright © 2014 - Pendik İngiliz Kültür Yabancı Dil Okulu. Tüm Hakları Saklıdır.