Avrupa Dil Portfolyosu

Avrupa Dil Portfolyosu

AVRUPA DİL PORTFOLYOSU

Okulda veya okul dışında dil öğrenen veya öğrenmiş kişilerin, dil öğrenme konusunda edindikleri ile yaşadıkları kültürel deneyimlerin tamamını kayıt edip ifade edebilecekleri bir dokümandır.

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı´ na ( The Common European Framework ) dayalı bir değerlendirme sistemidir. "öğrenen özerkliği" ve "Kendini Değerlendirme" bu portfolyonun dayandığı eğitim kavramlarıdır.

AVRUPA DİL PORTFOLYOSU BÖLÜMLERİ

Dil Pasaportu : Konuştuğunuz diller ve düzeyleri ile ilgili bazı kişisel bilgiler ve Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü´ nce geliştirilmiş dil düzeyi göstergeleri bulunur.

Yabancı Dil Özgeçmişi : Kendini fark etme ( öğrenmeyi öğrenme ), kültürler arası deneyimler ve "yapabilirim" ifadeleri ( kendini değerlendirme ) yer alır.

Dosya : Sertifika, diploma, proje örnekleri ve makaleler gibi belgeler bulunur.
 Avrupa Dil Portfolyosu